Kancelaria Adwokacka

phone icon505168398
divider

Prawo pracy


Nasza Kancelaria specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Świadczymy usługi zarówno na rzecz pracowników jak i pracodawców, dzięki czemu problematykę prawa pracy znamy z każdej strony. Ułatwia nam to wszechstronną obsługę w tym zakresie, analizę problemów, rekomendowanie sposobów ich rozwiązania, a także prowadzenie spraw i reprezentowanie klientów zarówno przed sądem pracy jak i w postępowaniach pozasądowych. W oparciu o wieloletnie doświadczenie, dla naszych klientów przygotowujemy projekty pism i umów, udzielamy porad i konsultacji, sporządzamy opinie jak również prowadzimy sprawy i reprezentujemy klientów przed sądami wszystkich instancji oraz w negocjacjach i mediacjach.

Zapewniamy pomoc prawną głównie w następujących obszarach:

  • roszczenia pracownicze,
  • reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach, w tym także przed sądem,
  • umowy o pracę, zlecenie, dzieło,
  • spory z ZUS,
  • umowy o zakazie konkurencji,
  • kontrakty menedżerskie,
  • sprawy o mobbing i dyskryminację,
  • kary porządkowe i świadectwa pracy,
  • akty i przepisy wewnętrzne pracodawcy (m.in. regulaminy, statuty)

separator