Kancelaria Adwokacka

phone icon505168398
divider

Dobry adwokat

separator

W naszej działalności przestrzegamy standardów dobrego adwokata, pod którym to pojęciem rozumiemy m.in.:

 obowiązek ciągłego doskonalenia się i dokształcania zawodowego adwokata,

 zasadę bezwzględnego przestrzegania tajemnicy adwokackiej, zgodnie z którą adwokat

obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z

udzielaniem pomocy prawnej,

 zasadę, zgodnie z którą celem podejmowanych przez adwokata czynności zawodowych

jest ochrona interesów klienta,

 zasadę dążenia przez adwokata do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi

kosztów oraz czasu,

 zasadę wykonywania czynności zawodowych w sposób niezależny, uczciwy i

sumienny,

 oparcie relacji adwokat-klient na zasadzie wzajemnego zaufania,

 obowiązek przestrzegania zasad etyki adwokackiej.