Kancelaria Adwokacka

phone icon505168398
divider

Prawo karne


W ramach naszej działalności zapewniamy pomoc prawną w sprawach karnych – zarówno w postępowaniu przygotowawczym, sądowym (przed sądami wszystkich instancji) jak i wykonawczym. Świadczymy usługi zarówno na rzecz podejrzanych, oskarżonych jak i pokrzywdzonych.

W swojej działalności skupiamy się na następujących obszarach:

  • obrona podejrzanych i oskarżonych,
  • obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia,
  • pomoc prawna osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym,
  • sporządzanie i wnoszenie apelacji, kasacji, zażaleń, prywatnych aktów oskarżenia
  • reprezentowanie pokrzywdzonych,
  • sporządzanie wniosków o przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary,
  • przerwę w odbywaniu kary, wydanie wyroku łącznego,

 


separator